TERAPEUTISK HYPNOS

.


Då vi befinner oss i svåra situationer som skapar känslomässig stress, kan vi omedvetet fatta beslut om oss själva och vår omvärld. Detta kan sätta sig i det undermedvetna och skapa blockeringar och låsningar som tar sig uttryck i vårt sätt att hantera livet, relationer och hur vi ser på och känner inför oss själva. 

Den terapeutiska hypnosen (som inte alls har att göra med cirkushypnosen man kan se på TV) är ett verktyg för att ersätta/byta ut dessa beslut och strategier till något mer givande och hållbart. Med hjälp av hypnos/vägledda meditationer och kognitiva samtal bygger vi tillsammans upp och stärker din självkänsla och din självbild, och försöker identifiera strategier du utvecklat och beslut som du tagit som inte varit gynnsamma för dig. Vi arbetar gemensamt för att låsa upp känslomässiga blockeringar och låsningar med syfte att du ska få en bättre förståelse dig själv och få ett ökat välmående.

Hypnos är ett naturligt tillstånd som vi kan uppleva i vår vardag, t ex då vi blir djupt försjunkna i en film eller en bok och glömmer det som är runt oss, eller då vi kör bil och inser att vi befinner oss på en plats men vet inte riktigt hur vi kom dit på grund av att vi “zoomat ut”. 
Hypnosen uppnås i ett avslappnat tillstånd, där vi släpper det runt omkring och riktar fokus inåt för att komma bort från det intellektuella medvetandet och närma oss vårt undermedvetna. Då kan vi komma åt låsningar och blockeringar och kan arbeta för att åstadkomma gynnsamma förändringar. 

Hur går behandling till?


Under en behandling är det du som har kontrollen och kan inte på något sätt bli tvingad att göra något du inte vill. 


Jag inleder vanligtvis sessionen med ett samtal för att stämma av hur läget är just nu och om det är något specifikt vi tillsammans ska försöka titta på under hypnosen. Det är dock inte säkert att det vi pratat om är det som dyker upp under hypnosen, utan det som kommer upp är det som just då behöver komma upp till ytan och bearbetas. Självutveckling och läkande är som att skala en lök. Lager för lager behöver skalas av i tur och ordning och det yttersta laget måste skalas av först. Det kan vara så att det är något annat som behöver bearbetas för att vi ska kunna komma till kärnan av problemet. Därför går det inte att säga exakt hur många sessioner som kommer behövas. 
 
Något som också spelar in är hur öppen och villig klienten är till förändring. Villighet är en avgörande faktor för att förändringar ska kunna ske. Ju mer en klient vågar släppa taget och öppna upp för det som kommer under hypnosen, desto bättre resultat. 

Det undermedvetna talar ofta till oss i form av symboler, bilder, metaforer och liknelser och därför kan det som dyker upp ibland verka lite konstigt eller märkligt, men vi tolkar det tillsammans och hittar förståelse för det som kommer fram.

Efter hypnosen har vi ett kort, reflekterande och sammanfattande samtal. Ibland kan klienten få med sig en uppgift att arbeta vidare med till nästa session. Uppgiften är alltid frivillig och görs efter bästa förmåga. Vi utformar eventuella uppgifter tillsammans.

Klienten bestämmer själv med vilket intervall sessionerna ska äga rum. Allt förändringsarbete är en process och utveckling och förändring sker även mellan sessionerna. Därför kan det vara bra att sessionerna inte ligger alltför tätt. Max en gång/vecka är min rekommendation.

Om något skulle dyka upp efter en session är man som klient alltid välkommen att höra av sig till mig.

Eftersom jag även är utbildad samtalsterapeut, blandar jag coachande kognitiva samtal med  hypnosbehandlingen efter de behov som finns. En hypnossession tar 1,5 - 2,5 timme. Behandlingarna utförs på Conventius, Sveavägen 10, Rydaholm

Alla behandlingar sker frivilligt och det är viktigt att det känns bra för både klienten och mig som terapeut. Skulle jag inte vara rätt terapeut kan jag hjälpa till att hitta någon som jag tror skulle passa. Samarbete och förtroende är viktigt för att uppnå ett gott resultat. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig..