KONFIKTHANTERING

.

Conventius Konflikthantering är en kurs som går på tre halvdagar. Varje kurstillfälle är 3,5 timmar. Deltagarantalet är max 20 st.

Kursen bygger på egen attityd och eget ansvar. Ju mer träning och reflektion som läggs ner mellan varje avsnitt, desto mer ger kursen.


Vid behov kommer vi också ut på arbetsplatsen och hjälper till att lösa de konflikter som uppstått mellan enskilda medarbetare, grupper eller avdelningar.

Innehåll

Träff 1: Olika konflikttyper

• Konfliktdefinition och vad utlöser egentligen en konflikt
• Olika konflikttyper och förstå skillnaden mellan dem
• Konfliktstilar och vad som karaktäriserar dem för att veta hur du ska bemöta dem
• Du får också definiera din personliga konfliktstil

Träff 2: Eskalationstrappan

• Du får lära dig om de olika stegen i konflikters eskalation och hur du de olika stegen
• Varför självinsikten i konfliktprocesser försvinner
• Olika modeller för analys av en konflikt som du kan ha hjälp av i ditt arbete

Träff 3: Samtal och medling i olika konflikter

• Hur du som ledare håller konstruktiva samtal i konfliktsituationer
• Ledarens roll i konflikter mellan medarbetare
• Medling - medlaren roll och hur medlingssamtalet läggs upp för att få med sig parterna
• Olika modeller för att hantera en konflikt

Metodik

• Utveckling genom parallell stimulans av olika inlärningsmetoder:
Visuell inlärning
Auditiv inlärning
Upplevelsebaserad inlärning