CONVENTIUS BAS

Det kostar att ha medarbetare som inte utnyttjar sin fulla potential - både ekonomiskt och i en dålig arbetsmiljö. Låter du detta pågå vecka in och vecka ut, månad för månad, år efter år, får det enorma konsekvenser.

Här kan företaget (och individen) ta ansvar och göra ett val – låta det vara som det alltid har varit, eller faktiskt göra någonting år det. Enligt forskning klarar bara 5 % som klarar att själva göra en förändring, resten behöver hjälp och stöd för att uppnå sina drömmar och målsättningar.

Förberedelse och kursens upplägg


Det kostar att ha medarbetare som inte utnyttjar sin fulla potential - både ekonomiskt och i en dålig arbetsmiljö. Låter du detta pågå vecka in och vecka ut, månad för månad, år efter år, får det enorma konsekvenser.


Här kan företaget (och individen) ta ansvar och göra ett val – låta det vara som det alltid har varit, eller faktiskt göra någonting år det.

Enligt forskning klarar bara 5 % att själva göra en förändring, resten behöver hjälp och stöd för att uppnå sina drömmar och målsättningar.

 • 2 x 5 veckor med uppehåll för personlig coaching och uppföljning av målen.
 • 1 halvdag/vecka samlas gruppen för träning och avstämning.
 • Varje deltagare ansvarar för att träna och applicera kunskaperna under veckorna.
 • Max 20 deltagare.
 • Varje deltagare jobbar utifrån sina egna behov.
 • Träningen är verklighetsbaserad.
 • Kursen är anpassad till alla personer som har någon form av ansvarsposition.
 • Deltagarens chef avsätter 1,5-2 dagars deltagande för att säkerställa resultatet.


Innehåll

Kvinna som tittar på en man som visar innerhållet i dator i företagsmiljö

Ledarskap

 • utveckla sin förmåga att leda andra, coaching
 • få andra att växa och utvecklas
 • våga ta ansvar
 • utveckla mentorskap
 • delegering


Tidsur

Stresshantering

 • lära sig att få tiden att räcka till
 • hitta balans mellan arbetsliv och privatliv
 • lära sig att koppla av
 • känna igen tecken på utmattning


Fjäder med en kula vilande i

Självkännedom

 • växa som människa och utveckla sitt självförtroende
 • få bättre självinsikt
 • förstå hur våra värderingar styr vårt beteende
 • lära sig att utgå från sin egen förmåga
 • släppa rädslan för motgångar


Fyrea kvinnliga medarbetare som står upp och samtala

Relationshantering

 • få relationer att fungera
 • lära sig att lyssna
 • konflikthantering
 • öppna upp och bjuda på sig själv alt hålla sig själv tillbaka och lyfta fram andra


Detaljer med kugghjul inuti en motor

Arbetsmetodik

 • få struktur i sitt arbete
 • hinna med det vi ska på avsatt tid
 • kunna styra det egna arbetet
 • mötesteknik


Små träfigurer som illustrera människor

Kommunikationsträning

 • få fram sitt budskap
 • lära sig att stå framför andra och tala
 • kroppsspråket
 • argumentationsteknik


Applåderande händer runt ett styrelsebord

Grupprocesser

 • förstå hur en grupp byggs upp och fungerar
 • lära sig varför jag själv och andra reagerar som vi gör
 • öka förmågan att samarbeta och skapa resultat i grupp


Glaskula som man ser havet upp och ner igenom

Måluppfyllelse

 • få saker och ting gjorda
 • lära sig att sätta tydliga och gripbara mål
 • använda målsättningar för att styra arbetetKvinnlig hand som ritar hur man kommunicera

Metodik

Utveckling genom parallell stimulans av olika inlärningsmetoder.

 • Visuell inlärning
 • Auditiv inlärning
 • Upplevelsebaserad inlärning


Uppföljning

För att få bäst utdelning på investering man gjort i kursen, behöver den följas upp med jämna mellanrum. Därför erbjuds att kursledaren kommer ut på företaget någon ggn/år för att coacha och utmana deltagarna i sin fortsatta utveckling.


CONVENTIUS FORTSÄTTNINGSKURS

Kursen bygger vidare på egen attityd och eget ansvar. Ju mer träning och reflektion som läggs ner mellan varje avsnitt, desto mer ger kursen.

Kursen genomförs vid sju tillfällen. Vid första tillfället görs en kort repetition på Baskursen samt en avstämning om hur var och en har använt sig av de kunskaper de tillägnade sig då. Därefter byggs nya team upp och nya målsättningar sätts.