COACHING

.

Individuell coaching eftersöks ofta av framförallt lite högre chefer - men även andra nivåer av ledare. Att ha ett bollplank är viktigt för att få tänka utanför den egna boxen och för att utmana dig att nå lite längre än du gjort på egen hand.

Conventius erbjuder även stöd till t ex ledningsgrupper genom att analysera ledningsgruppens nuläge och behov. Utifrån det skapar vi en handlingsplan och rustar er med verktyg för att möta de utmaningar som finns. 


Säljgrupper, projektgrupper eller hela avdelningar, som behöver lyftas och lotsats fram av en utomstående coach är något som också ingår i Conventius utbud.

Coaching efterfrågas och erbjuds i många olika former hos oss på Conventius

Här är några av de tjänster vi erbjuder:

-       Individuell coaching eftersöks ofta av personer i chefsposition. Att ha ett bollplank är viktigt för att bli utmanad och få hjälp att tänka utanför den egna boxen.

-       Conventius Påbyggnad erbjuds till dem som gått Baskursen. Det innebär att jag kommer ut till företaget en gång i halvåret för att ha enskild coaching med var och en. Det är ett ypperligt tillfälle att både hålla i det du lärde dig samtidigt som du får hjälp med aktuella utmaningar och att komma vidare i din utveckling.

-       En del företag vill att deras medarbetare ska ha tillgång till en coach/bollplank när helst de behöver någon att prata med. Då erbjuder vi månatlig prenumeration på coaching, som bestäms utifrån antal och behov.

Ledningsgrupper

Att ledningsgruppsarbete är en ansvarsuppgift kan nog alla hålla med om. Men hur man ska agera och verka i ledningsgruppsarbetet för att få bästa resultat är inte lika självklart.

En ledningsgrupp har i uppgift att både utveckla och se in i framtiden samtidigt som de ska verka i nuet och vara ytterst ansvariga för det som sker. Att vara en del av en ledningsgrupp innebär att bära ett stort ansvar, men vägen till att uppnå bästa resultat är inte alltid självklar. Ledningsgruppen måste navigera mellan att forma framtiden och agera i nuet samtidigt som de är ytterst ansvariga för företagets öde.


Conventius kommer ut till ledningsgruppen och tillsammans analyserar vi nuläge och vad som behöver utvecklas. Därifrån kommer vi överens om hur ofta och vid hur många tillfällen vi behöver träffas till att börja med. Vi jobbar hela tiden med konkreta situationer på företaget där ledningsgruppen får både verktyg för att hantera situationerna, samt uppgifter mellan träffarna som vi sedan utvärderar vid nästa träff.

Säljgrupper, projektgrupper, avdelningar eller kanske enskilda individer

Ibland upplever vi att vi har kört fast och inte kommer loss ur våra egna, gamla hjulspår hur vi än försöker och försöker.

Då kan det behövas en utomstående som kommer in och ser på saker med lite andra ögon. Kanske behövs bara lite inspiration och nya metoder. Kanske är det en ”spark där bak” som behövs.

Oavsett vilket kommer Conventius in och vi gör tillsammans en nulägesanalys, lägger upp en handlingsplan och sedan jobbar vi så länge det finns ett behov.

Vi jobbar hela tiden med konkreta situationer på företaget och/eller i din egen arbetssituation och du/ni får verktyg för att hantera situationen. Mellan varje träff får du/ni konkreta uppgifter att jobba med som vi sedan utvärderar vid nästa träff.