SAMTALSTERAPI

.

Fler och fler vågar gå till en terapeut för att utforska vem man är, hur man blev så och varför man agerar och reagerar som man gör i vissa situationer. Det handlar helt enkelt om att lära mig att förstå mig själv bättre, kunna styra mig själv i den riktning jag vill och att bli mer harmonisk och trygg i mig själv.


Kognitivt inriktad samtalsterapi utgår ifrån att tanke-känsla-handling hänger ihop och går att påverka genom ominlärning. Det är en praktisk terapiform som har tydliga målsättningar och utgår från dina egna behov och förutsättningar

Så här funkar samtalsterapi


Vi identifierar tillsammans dina tankemönster och beteenden, för att sedan hitta strategier och verktyg för att förändra och bryta gamla mönster och hitta nya mer gynnsamma beteenden. 


För att underlätta inlärningen av nya beteenden får du alltid någon uppgift att träna på mellan träffarna.
Fokus ligger på nuet och framtiden, det som går att påverka och förändra, men vi använder även klassiska teorier, för att få en ökad förståelse för din nuvarande situation.

Genom Kognitiv Beteendeterapi (KBT-terapi) får du både konkreta verktyg för att förändra din situation, samt en ökad förståelse och kunskap om varför du agerar och reagerar som du gör.

Vanligtvis träffas vi mellan 5 och 20 tillfällen.

Jag är diplomerad KBT-terapeut inom:

  • Samtalsterapi
  • Beroendeterapi
  • Medberoendeterapi

 

TERAPEUTISK HYPNOS

Då vi befinner oss i svåra situationer som skapar känslomässig stress, kan vi omedvetet fatta beslut om oss själva och vår omvärld. Detta kan sätta sig i det undermedvetna och skapa blockeringar och låsningar som tar sig uttryck i vårt sätt att hantera livet, relationer och hur vi ser på och känner inför oss själva

Den terapeutiska hypnosen är ett verktyg för att ersätta/byta ut dessa beslut och strategier till något mer givande och hållbart. Med hjälp av hypnos/vägledda meditationer och kognitiva samtal bygger vi tillsammans upp och stärker din självkänsla och din självbild.