CONVENTIUS FORTSÄTTNING  


Kursen bygger vidare på egen attityd och eget ansvar. Ju mer träning och reflektion som läggs ner mellan varje avsnitt, desto mer ger kursen.

Kursen genomförs vid sju tillfällen. Varje kurstillfälle är 3-3,5 timmar. Deltagarantalet är max 15 st. Vid första tillfället görs en kort repetition på Baskursen samt en avstämning om hur var och en har använt sig av de kunskaper de tillägnade sig då. Därefter byggs nya team upp och nya målsättningar sätts.

Förberedelse och kursens upplägg


Du bör ha gått Conventius Bas samt ha personalansvar. 

Kursen

Kursen genomförs vid sju tillfällen. Varje kurstillfälle är 3-3,5 timmar. Deltagarantalet är max 15 st.

Vid första tillfället görs en kort repetition på Baskursen samt en avstämning om hur var och en har använt sig av de kunskaper de tillägnade sig då. Därefter byggs nya team upp och nya målsättningar sätts.

Kursen bygger vidare på egen attityd och eget ansvar. Ju mer träning och reflektion som läggs ner mellan varje avsnitt, desto mer ger kursen.


Träff 1: Leda i förändring

• Rapportering från Baskursen och vad som hänt sedan den
• Du får insikter om förändringsprocesser och verktyg för att kunna genomföra förändringar
• Vi går igenom chefens ansvar i förändringsarbetet

Träff 2: Situationsanpassa ledarskapet

• Vikten av att situationsanpassa ledarskapet
• Du får lära dig FIRO-modellen, som visar hur grupper skapas och utvecklas
• Hur du som chef hanterar och agerar i varje fas av FIRO-modellen

Träff 3: Situationsanpassad kommunikation

• Att kunna situationsanpassa kommunikationen vid olika tillfällen är viktigt. 
• Vi gå igenom vad du behöver tänka på när du ska:
Motivera
Ge kritik
Förklara något komplicerat
Svetsa samman/ena en grupp

Träff 4: Värdegrund och tidsplanering

• Vi jobbar med värderingar, värdegrunder och hur du kan jobba med det på arbetsplatsen. 
• Vi använder oss av Coveys tidsmatris för att lära dig prioritera rätt saker vid rätt tillfälle.
• Du får en tidslogg/tidsmatris som tydliggör din situation.

Träff 5: Medarbetarsamtal och lönesamtal

• PU-samtalet upplägg och checklista för det
• Lönesamtalets roll och skillnad från PU-samtalet.

Träff 6: Beslutsprocess och coaching


• Du får lära dig:Hur man gör en genomtänkt problemanalys.
• Fatta och verkställa beslut, där du sätter ner foten och får någonting hända.
• Vad är coaching och varför ska man coacha.
• Olika nivåer av lyssnande och olika typer av frågeställning som hjälper dig i din kommunikation.

Träff  7: Slutuppgift och diplomering

• Du håller en avslutningsrapport och gruppen får tillsammans träna på att lösa ett par ex på situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Metodik

• Utveckling genom parallell stimulans av olika inlärningsmetoder:
Visuell inlärning
Auditiv inlärning
Upplevelsebaserad inlärning