MÅLINRIKTAD ONLINEUTBILDNING  
FÖR LEDARE OCH NYCKELPERSONER

EN FÖRÄNDRING SOM ÄVEN PÅVERKAR DITT PRIVATLIV

Räcker du inte till som ledare?


Många av de ledare vi jobbar med önskar sig mer tid. Det kommer du förstås inte att få - men när du går kursen får du ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att jobba och du kommer att uppleva att du hinner mer på mindre tid.

Många företag kan mäta att ledarna bli mer effektiva och handlingskraftiga. De blir också tryggare i sitt ledarskap och uppfattas som mer kompetenta.
Även privat kommer du att ha mer energi och ork för både dig själv, din familj och dina vänner.

Det gäller bara att bestämma sig för när du har fått nog och det är dags att göra en förändring.

Onlinekurs

Nu kan du ta del av vår ledarskapskurs smidigt online. Här du får en tydlig 
uppdelning av kursen och avstämningar på vägen mot en tryggare ledare!

Så här är kursen upplagd

Filmen ovan är en kort presentation på ca 2 minuter om hur kurserna läggs upp och hur du använder dem online

Ledarskapsutbildning Bas

Det kostar att ha medarbetare som inte utnyttjar sin fulla potential. Här kan företaget (och individen) ta ansvar och göra ett val - låta det vara som det alltid har varit eller att faktiskt göra någonting åt det.

Ledarskap handlar om förtroende

Enligt forskning klarar bara 5 % att själva göra en förändring, resten behöver hjälp och stöd för att uppnå sina drömmar och målsättning. För att som ledare kunna få folk med dig, är det viktigast av allt, att du kan skapa förtroende!

Samtalsterapi, coaching och terapeutisk hypnos

Både samtalsterapi och coaching är praktiska terapiformer som har tydliga målsättningar och utgår från dina behov och förutsättningar.


Den terapeutiska hypnosen tar dig ett steg djupare, och en session kan ersätta upp till 10 vanliga samtal.


Genom samtalsterapi får du både konkreta verktyg för att förändra din situation, samt en ökad förståelse och kunskap om varför du agerar och reagerar som du gör.

TERAPEUTISK HYPNOS

Då vi befinner oss i svåra situationer som skapar känslomässig stress, kan vi omedvetet fatta beslut om oss själva och vår omvärld. Detta kan sätta sig i det undermedvetna och skapa blockeringar och låsningar som tar sig uttryck i vårt sätt att hantera livet, relationer och hur vi ser på och känner inför oss själva. 

Refenser

Ulric Härensten

Verskamhetsutveckling, Nordiska Plast

Sofia Stensson

Platschef, AQ group

Anders Linder

VD,  Ages Industri